เพราะเหตุใดปลาจึงขับเมือก

เมือกเป็นสารคัดหลั่งที่เคลือบผิวชั้นนอกสุดหรือเกล็ดผิวหนังของปลา จะมีลักษณะลื่นๆใสๆมีกลิ่นคาว ซึ่งสามารถพบได้ในปลาแทบทุกชนิดเพราะเหตุใดปลาจึงขับเมือก
เมือกเป็นสารคัดหลั่งที่เคลือบผิวชั้นนอกสุดหรือเกล็ดผิวหนังของปลา จะมีลักษณะลื่นๆใสๆมีกลิ่นคาว ซึ่งสามารถพบได้ในปลาแทบทุกชนิด

คุณสมบัติของเมือกปลา
เปรียบได้กับฟองน้ำที่คอยดูดซับสิ่งสกปรกแปลกปลอมในน้ำที่จะมาเข้าสู่ตัวปลา
เป็นสารประกกอบโปรตีน จะถูกขับออกมาตลอดจากต่อมใต้ผิวหนัง
เมือกช่วยทำหน้าที่อะไร
นอกจากคอยปกป้องสิ่งสกปรกแปลกปลอมที่จะเข้ามาสู่ตัวปลาแล้ว หากยิ่งมีปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ผิดปกติไปจากธรรมชาติที่ควรจะเป็นของปลาแล้วนั้น จะทำให้ปลาเกิดความเครียดและขับเมือกออกมามากเป็นพิเศษเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกแปลกปลอม ยกตัวอย่างเช่น การปล่อยให้มีการสะสมของสิ่งปฏิกูลทั้งของเสียทั้งจากขี้ปลา เศษอาหารเหลือ และเศษฝุ่นเป็นต้น เหล่านี้ทำให้ปลาเกิดความเครียดจนอ่อนแอ จากนั้นก็กลายเป็นบ้านที่น่าอยู่ให้เชื้อโรคเข้ามาอาศัยอยู่กินในตัวปลาได้โดยง่าย ดังนั้นปลาจึงต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่สร้างเมือกขึ้นมาเพื่อรักษาและป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆนั่นเอง

ในCase study จากทางบ้านนี้ ยิ่งน้ำมีความกระด้างสูงมาก ซึ่งผดไปจากธรรมชาติที่อยู่อาศัยของปลา ปลาจึงขับเมือกออกมามากขึ้น เพื่อปกป้องชั้นผิวหนังของปลา ซึ่งพบว่าผู้เลี้ยงทางบ้านเลี้ยงปลาอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งน้ำในบริเวณนั้นเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ทะเล และมีเกลือในชั้นน้ำใต้ดิน ทำให้น้ำมีความกระด้างสูงนั่นเอง
เมื่อเป็นอย่างนี้ได้แนะนำใหมีการปรับสภาพน้ำน้ำโดยใช้ Tantanic จะช่วยเสริมประสิทธิภาพและควบคุมค่าpHให้เหมาะสมกับปลาสวยงามได้ทุกชนิด และควรให้อาหารปลาแค่พออิ่ม ไม่เยอะจนเกินไป   จะทำให้ปลาองเราอยู่กับเราไปได้อีกนานเลย
   Latest article
View all ...