ปลามีอาการน็อก หลังจากเปลี่ยนน้ำใหม่

อาการตกใจของปลาเมื่อปลากำลังจะปรับสภาพกับน้ำที่เปลี่ยนและลำไส้ของปลาจะยังปิดอยู่ไม่สามารถรับและย่อยอาหารได้จึงไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะให้อาหารปลาทันทีที่เปลี่ยนน้ำในตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่มักจะเกิดกับผู้เลี้ยงปลามือใหม่หรือเพิ่งเริ่มเลี้ยงปลาเป็นครั้งแรก
จากความหวังดีและรักปลาอยากให้ปลาแข็งแร็งแต่กลับทำใหเกิดผลตรงข้ามคือ ปลามีอาการน็อกน้ำ
ซึ่งจะเกิดจากการที่เพิ่งเปลี่ยนถ่ายนำได้ไม่นานแล้วให้อาหารทันที ไม่ทิ้งช่วงระยะเวลาให้ปลาได้มีเวลาพัก สำหรับปลานั้นช่วงระยะเวลาหลังจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำเสร็จใหม่ๆ
ปลากำลังจะปรับสภาพกับน้ำที่เปลี่ยนและลำไส้ของปลาจะยังปิดอยู่ไม่สามารถรับและย่อยอาหารได้จึงไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะให้อาหารปลาทันทีที่เปลี่ยนน้ำ

บางท่านไม่ทราบข้อควรระวังในเรื่องนี้ เมื่อซื้อปลามาใหม่ๆ ทำการนำปลาลงตู้ไปแล้วให้อาหารทันที ทำให้ส่งผลเสียต่อปลาได้ เนื่องจากเวลามีการเคลื่อนย้าย ลำไส้ปลาจะปิดและหยุดทำงานไป
หากมีการให้อาหารหลังเปลี่ยนน้ำทันที
ปลาจะเกิดอาการสำรอกหรืออาเจียนออกมาได้ และระบบการย่อยอาหารยังไม่สามารถทำงานไอย่างเต็มประสิทธิภาพจึงเกิดอาหารติดค้างอยู่ในอวัยวะภายใน
จึงทำให้ร่างกายพยายามสำรอกหรืออาเจียนอาหารออกมา เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการท้องบวมและท้องมารตามมา หรือในบางกรณี
ดังในเคสตัวอย่าง อาจส่งผลให้ปลาน็อกถึงขั้นเสียชีวิตได้ทันทีอีกด้วย


ทั้งนี้ไม่ใช่แค่หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ในกรณีที่ต้องการแพ็กปลาหรือเคลื่อนย้ายปลา ควรงดอาหารอย่างน้อย6-8 ชั่วโมง ก่อนทำการเคลื่อนย้าย เนื่องจากปลาจะใช้เวลาในกระบวนการย่อยอาหารในแต่ละมื้อ 6-8 ชั่วโมง
5
6
หลังจากให้อาหาร การงดอาหารในระยะเวลาดังกล่าวหรือมากกว่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาหารติดค้างอยู่ในระบบย่อยอาหาร ตรงส่วนที่อวัยวะภายในจะทำการขับอาหารออกมาหรือมีอาการแบบเคสตัวอย่างนี้ได้นั่นเอง
7
8
9

View all ...