การทดสอบประสิทธิภาพของควาซิลลัส โดยที่ไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำในระยะเวลา 1 เดือน

จากภาพและคลิปที่เห็น เป็นการทดสอบประสิทธิภาพและการทำงานของ อาหารเสริมจุลินทรีย์ Quacillus


💡ความต้องการในการทดสอบ เพื่อให้เห็นว่าควาซิลลัสมีประสิทธิภาพ ในเรื่องของการควบคุมและการย่อยสลาย
กำจัดเชื้อโรคได้ดี น้ำเสียช้า   ชะลอการเปลียนถ่ายน้ำ
📝 ขั้นตอนการทดสอบจุลินทรีย์ควาซิลลัส
1.เปลี่ยนถ่ายน้ำและปรับสภาพน้ำตามปกติ

2.ใส่ควาซิลลัสเพียง 1 หยดเล็กๆ  สัปดาห์ละครั้ง  

3.ให้อาหารวันละ 1 มื้อ ตามปกติ
4.ทำซ้ำข้อสองและข้อสามไปตลอดจน 1 เดือน และไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำเลย

📝ผลการทดสอบ
จากในคลิปจะเห็นรอยขอบน้ำที่ลดลงไปจากการระเหยในระยะเวลา 1 เดือน โดยที่เราไม่ได้มีการเติมน้ำใหม่ เปลี่ยนน้ำใดๆเลย  เราจะมองเห็นเศษปฏิกูลต่างๆ ถูกย่อยสลายแบบละเอียด  และกองกันอยู่ด้านล่างพื้นน้ำ แสดงให้เห็นถึงการทำงานของจุลินทรีย์ Quacillus ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดดี ที่สามารถขยายตัวอย่างรวดเร็ว หลังจาก 4 วินาที ที่ใส่ลงไป ขยายตัวเป็นแสนเท่า และเป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่จะไปกินจุลินทรย์ เชื้อโรคชนิดไม่ดีและทำให้เกิดโรค   ส่วนบริเวณผิวน้ำด้านบนยังใสอยู่ สภาพปลายังคงแข็งแรงสุขภาพดี และเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนเดิม
คำเตือน!!
💥อย่างไรก็ตาม เรายังคงเน้นย้ำเสมอเรื่องความสะอาดและการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ  แต่การทดสอบครั้งนี้ เราต้องการให้ทุกท่านเห็นประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนในเรื่องของคุณสมบัติของ Quacillus ที่เห็นผลได้ชัดเจน ไม่ใช่ใช้ตามความรู้สึกว่าดี เหมือนผลิตภัณฑ์ตาม
ท้องตลาดทั่วไป

💥ควาซิลลัสตัวนี้จะช่วยคุณได้ ตามผลทดสอบ นอกจากช่วยเรื่องชะลอการเสียของน้ำแล้ว ยังช่วยให้ปลาสุขภาพแข็งแรงดี คงอยู่ได้นานในน้ำที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นระยะเวลา 1 เดือน
💥หากเลี้ยงตามปกติ ถ้าไม่จำเป็น อยากให้คงรักษาสุขลักษณะอนามัยของสัตว์เลี้ยงเช่นเดิม โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ตามด้วยสารเสริมประสิทธิภาพน้ำตามปกติ และให้ Quacillus สัปดาห์ละ 1 ครั้งคุณสมบัติ
- เป็นจุลลินทรีย์Bacillusที่มีขนาดใหญ่กว่า Bacillus ทั่วไป
- ช่วยในการย่อยสลายอาหารในระบบทางเดินอาหารให้เป็นธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและทำให้ระบบขับถ่ายดี ป้องกันการเกิดโรคท้องบวมและลำไส้อักเสบ
- สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วหลังจาก 4 วินาทีที่ใส่ลงไป ขยายตัวเป็นแสนเท่า  ทำให้เกิดการสร้างวิตามิน และกรดอมิโน ได้เองในระบบทางเดินอาหารส่งผลทำให้สัตว์มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น
- มีอนุภาพที่สามารถทำลายเกราะของแบคทีเรียและไวรัสในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Utilization rat

วิธีใช้
      ใช้ 1 หยด ต่อน้ำ 1- 2 ลิตร   ควรใส่ทุก  1-2 สัปดาห์  
-ใช้ได้ตั้งแต่เตรียมตู้ผสมอนุบาลลูกปลา จนกระทั่งปลาโต จะช่วยลดการเกิดเชื้อราที่ไข่ ทำให้ปริมาณไข่เสียน้อย และอัตราการฟักตัวมากขึ้น
- เหมาะกับการอนุบาลลูกปลา เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำได้ Quacillus จะควบคุมและกำจัดเชื้อโรคได้ดี น้ำเสียช้า ชะลอการเปลียนถ่ายน้ำได้อีกด้วย   Latest article
View all ...